Welkom op onze site,

We beschikken over meerdere amfibische maaiboten voor het onderhoud van vijvers en waterlopen.

Deze maaiboten kunnen zowel op het land rijden als op het water varen.

Ze worden ingezet voor het maaien en ruimen van waterplanten, oeverplanten, exoten enz, alsook baggeren en graven is mogelijk. 

Het voordeel van deze toestellen is dat ze werken vanop het water. Hierdoor ondervinden we geen hinder van obstakels op de oever en kan er, op voor gewone kranen moeilijk bereikbare plaatsen, toch gewerkt worden.

De maaiboten beschikken over een rupssysteem om zich te verplaatsen, wat bij het rijden over land, slechts minieme schade aan het grondoppervlak veroorzaakt, ideaal voor werken bij drassige gronden, natuurgebieden, golfterreinen .

 

Het Bart-Line team